Par mums 

Latvijas Aviācijas arodbiedrību federācija ir kontaktpunkts informācijas apmaiņai, viedokļu apmaiņai, stratēģijas formulēšanai un kopīgai rīcībai Latvijas aviācijas sabiedrības uzlabošanai. 

Mūsu visu interesēs ir atbalstīt plaukstošu, rentablu, augošu aviācijas un aviācijas nozari Latvijā un nodrošināt, lai visi mūsu nozarē iesaistītie centīgie, smagi strādājošie profesionāļi saņemtu daļu no mūsu kopīgo panākumu atalgojuma un labuma. Labākais veids, kā paaugstināt dzīves līmeni visiem mūsu sabiedrības locekļiem, ir nodrošināt optimālu transporta, komunikāciju un infrastruktūru, kas darbina un virza Latvijas un tās kaimiņvalstu ekonomikas izaugsmi. Tam ir nepieciešama visu mūsu sabiedrības un nozares segmentu cieņa, sadarbība un kopīgi centieni. 

 Latvijas Aviācijas arodbiedrību federācijas misija ir komunicēt, koordinēt un sekmēt sadarbību starp dažādām iesaistītajām pusēm, lai sasniegtu šo mērķi - "Augošais paisums paceļ visas laivas" - par labu visiem Latvijas iedzīvotājiem visās sabiedrības jomās.

LAAF priekšsēdētāja vēstījums

Latvijas Aviācijas arodbiedrību federācija ir autonoma, neatkarīga organizācija, kas apvieno aviācijas arodbiedrības un gaisa transporta nozares darbiniekus neatkarīgi no to darba vietas un piederības, iekļaujot komercaviāciju, aviācijas mācību iestādes, avioklubus u.c. LAAF ir daļa no Latvijas un starptautiskās arodbiedrību kustības. LAAF pamatprincipi ir arodbiedrību biedru un organizāciju vienlīdzība un atvērtība, un, pats galvenais, solidaritāte drošības, ekspluatācijas, ekonomiskajos, drošības, kā arī godīguma, pretdiskriminācijas, vienlīdzības un taisnīguma jautājumos.

LAAF mērķi un uzdevumi ir šādi:

  •   stiprināt Latvijas Aviācijas arodbiedrību federāciju un radīt labvēlīgu vidi arodbiedrību darbībai;
  • LAAF organizāciju konsolidācija kopīgu mērķu sasniegšanai;
  • pārstāvēt un aizstāvēt LAAF biedrus un deklarēt viņu ekonomiskās, sociālās, profesionālās tiesības un intereses.
  • LAAF biedru un organizāciju pārstāvība sociālajā dialogā ar darba devējiem, biedru un to arodorganizāciju interešu veicināšana un aizstāvība Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībā (LBAS), valsts pārvaldes iestādēs, prokuratūrā, tiesās un citās organizācijās;
  •  juridiskās un konsultatīvās palīdzības sniegšana darba koplīgumu noslēgšanā starp arodbiedrībām un darba devējiem;
  •  juridiskās un profesionālās palīdzības un konsultāciju sniegšana LAAF biedriem un organizācijām strīdu un dažādu konfliktu risināšanā.

Jūsu idejas, līdzdalība un enerģisks atbalsts ir ne tikai apsveicami - tie ir ļoti svarīgi un nepieciešami, lai veicinātu un aizsargātu mūsu kopīgos panākumus un kopienas nākotni.

Mēs gaidām jūsu vēstules, izmantojot lapu "Sazinieties ar mums" un e-pastu  LAAF@LAAF.LV

Solidaritātē,

Aušra Straume